Riktlinjer och genomförandeplan om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och en genomförandeplan för arbetet framöver har tagits fram i det regeringsuppdrag som redovisas 24 september 2015.

Last updated: 26 November 2018Content editor: Ingrid Johansson Horner