Koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Naturvårdsverket har koordinerat arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden med flera andra myndigheter och aktörer. Regeringsuppdraget slutredovisades den 30 oktober 2018.

Last updated: 30 October 2018Content editor: Ingrid Johansson Horner