Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt

Riktlinjer för beslut om skyddsjakt. ISBN 978-91-620-6568-3.