Viltvårdsavgiften

En studie av svenskarnas vilja att betala det statliga jaktkortet. ISBN 978-91-620-6853-0.