Allemansrätten och bärplockning, ukrainiska

Information om allemansrätten och bärplockning på ukrainska. ISBN 978-91-620-8687-9.