All of Swedens Orchids are Protected

Här presenteras 15 av de orkidéarter som finns i Sverige. ISBN 91-620-9409-2.