Jakt på älg och kronhjort

Det finns särskilda regler som gäller för jakt på älg och kronhjort.