Jakt på övrigt klövvilt

Till de jaktbara svenska klövviltsarterna räknas älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin och mufflonfår. Här beskrivs de regler för jakt som gäller för rådjur, dovhjort och mufflonfår.