Nationella Klövviltsrådet

Rådet ska utgöra ett stöd för Naturvårdsverkets vägledning i frågor som rör klövviltförvaltning.

Last updated: 4 March 2021Content editor: Carl-Johan Lindström