Förvaltningsplaner för vilt

Förvaltningsplaner är viktiga styrdokument för att nå de politiska mål som satts upp för en viltart. Det finns för närvarande förvaltningsplaner för björn, järv, lo, skarv, varg och vildsvin.