Skötselplaner för nationalparkerna

Skötselplanen är det dokument som anger hur nationalparken ska förvaltas och beslutas av Naturvårdsverket.

Vägledning

Lagstiftning