Så genomförs rovdjursförvaltningen

Rovdjursförvaltningen i Sverige ska vara flexibel och baseras på ny kunskap och erfarenhet. Naturvårdsverkets ansvar är bland annat att se till att rovdjuren har en gynnsam bevarandestatus.